Share this Job

Accounting Officer

Amsterdam, NL, 1017 BV

Doel van de baan

InsingerGilissen a Quintet Private Bank is op zoek naar getalenteerde en gepassioneerde Accounting Officer. Zou jij dat zijn?

Als Accounting Officer houd je je bezig met het opstellen van maand-, kwartaal- en jaarrapportages, het maken van meerdere berekeningen voor de bedrijfsvoering en het periodiek afstemmen van de rekeningen in het groot-boek zijn voorbeelden van je dagelijkse werkzaamheden. Het doel is om op elk moment een volledig en nauw-keurig financieel inzicht in de onderneming te behouden.
 

Verantwoordelijkheden

 

 • Controleren van de inkomende transacties en overige gegevens en deze boeken in het grootboek om een correcte, accurate en tijdige financiële administratie te voeren.
 • Opstellen en controleren van diverse rapportages en overzichten voor zowel intern en extern gebruik, ook ad hoc verzoeken
 • Ondersteunen bij de maand- en kwartaalafsluiting door controles uit te voeren, rekeningen op elkaar af te stemmen, berekeningen te maken etc., dit alles om een tijdige, volledige en nauwkeurige afsluiting te verzekeren
 • Controleren en boeken van facturen en transacties in het grootboek om enerzijds een accurate en volle-dige kostenbeheersing te verzekeren en anderzijds een tijdige afwikkeling van onze te betalen en te ont-vangen posities
 • Ondersteunen bij interne audits, alsmede de jaarlijkse audit door de externe accountant. Opstellen en controleren van gevraagde informatie zodat de audit efficiënt kan worden uitgevoerd

Kennis en Ervaring

 

 • Bachelor diploma in Accountancy, Business Economics, Finance
 • Ervaring in gebied van werken op een finance afdeling
 • Sterke Excel vaardigheden
 • Kennis van en/of ervaring met accounting principes
 • Basis kennis van bankieren en vermogensbeheer

Eigenschappen en kwaliteiten

 

 • In staat zijn om prioriteiten te stellen, met deadlines te werken en flexibel te zijn.
 • Team speler
 • Sterke communicatie vaardigheden
   

Taalvaardigheden

 

 • Goede beheersing van de Engelse taal is een vereiste en bij voorkeur vloeiend in het Nederlands