Share this Job

Medewerker Business Management FIM

Amsterdam, NL, 1017 BV

Doel van de functie

 

Het adviseren en ondersteunen van het management FIM bij de uitvoering van (data-) analyses, het doen van controles, bijdragen aan projecten, het uitwerken en bewerken van commerciële concepten zodanig dat een éénduidig beleid en uitvoering binnen de afdeling FIM 
wordt toegepast. 


De medewerker Business Management is werkzaam op strategisch en beleidsmatig niveau. Conceptueel vermogen is vereist om (complexe) beleidsmatige vraagstukken te kunnen behandelen. Stelt strategie- en beleidsdocumenten op, op basis van vastgesteldebeleidsuitgangspunten. Levert voorstellen voor verbeteringen ten aanzien van governance en organisatievraagstukken en kan zo nodig de rol van projectleider voor lijnprojecten vervullen. Ook kan zij/hij nauw betrokken worden bij het 
clientonboardings- en reviewproces.
 

Resultaatgebieden

 

1. Bewaken en verbeteren van bedrijfsprocessen
De medewerker Business Management ondersteunt management FIM op vakinhoudelijk gebied. 
Kernactiviteiten: 

 

 • stelt rapportages op t.b.v. het management FIM 
 • uitvoering van de eerstelijns monitoring en risicobeheersing van bedrijf kritische processen. 
 • heeft een (gedelegeerde) verantwoordelijkheid voor en is verantwoordelijk voor het tijdig afhandelen van tweede- en derdelijns vragen m.b.t. risicodiscipline ’s 
 • levert een bijdrage aan het initiëren, ontwikkelen, formuleren, realiseren en evalueren van acquisitieplannen en marktbewerkingsplannen die leiden tot het vergroten van het 
 • marktaandeel en een structurele batenverhoging 
 • levert een bijdrage aan het jaarplan en de daarin gehanteerde doelstellingen 
 • bereidt RFC’s binnen het werkgebied FIM voor, als ook presentaties en interne beleidsmemo’s 
 • draagt zorg voor het maken en actueel houden van procesbeschrijvingen

 

2. Beleidsondersteuning en ontwikkeling 
De medewerker Business Management levert een bijdrage aan het realiseren van het vastgestelde 
operationeel beleid m.b.t. een hoogwaardige dienstverlening aan cliënten binnen de doelgroep 
Kernactiviteiten: 

 

 • levert een bijdrage aan de ontwikkeling, formulering en vaststelling van het operationeel en tactisch beleid van FIM 
 • levert een bijdrage aan de implementatie van de geformuleerde strategie en jaarplan 
 • inventariseert en analyseert (complexe) gegevens op het gebied van FIM, signaleert mogelijkheden m.b.t. kwaliteit- en efficiencyverbetering voor processen en systemen en vertaalt bevindingen naar 
 • verbeteringsvoorstellen 
 • is verantwoordelijk voor de verwerking van informatie op cijfermatig gebied, m.b.t. desk research en concurrentie analyses 
 • voert analyses uit op het gebied van concurrentiepositie en verricht marktonderzoek m.b.t. de opbouw en tariefstelling van het concurrerende aanbod op de markt 
 • werkt zaken uit aan de hand van modellen en rekenschema's 
 • participeert in projecten die het FIM gebied betreffen 
 • heeft een gedelegeerde verantwoordelijkheid en bevoegdheid in projecten binnen de geformuleerde kaders en afspraken 
 • is verantwoordelijk voor de interne afstemming van gemaakte operationele afspraken met FIM, ICT, PMO en Operations en andere relevante afdelingen
 • werkzaamheden in het kader van clientonboarding en clientreview

Kennis en ervaring

 

 • Academisch/HBO werk- en denkniveau 
 • 3 jaar relevante werkervaring of een gerichte opleiding die aansluit bij de function
 • Grondige kennis van processen, procedure, producten en systemen binnen de bank 
 • Affiniteit met wet- en regelgeving en in staat dit te vertalen naar de praktijk

Competenties

 

 • Communicatief vaardig, doortastend en pro-actief 
 • Affiniteit met wet- en regelgeving en in staat dit te vertalen naar de praktijk 
 • Kan zelfstandig werken, neemt initiatief en is flexibel