Loading...
Share this Job

Senior Manager

Antwerpen, BE, 2018

Doel van de functie

 

Een team van private bankers en beheersassistenten managen, een nieuw cliënteel ontwikkelen, de businessstroom ontwikkelen met behoud van het bestaande cliënteel, portefeuillebeheer. Rapportering van de activiteiten van het team aan het lid van het Directiecomité.

Verantwoordelijkheden

 

Managen van het team (40%)

 • Aansturen van het team: coaching, bijstand, bepaling van de commerciële doelstellingen van de private bankers, supervisie van de beheersassistenten
 • Bevorderen de samenwerking binnen het team, een groepsdynamiek creëren
 • De waarden van de onderneming , een voorbeeld zijn voor zijn/haar team en collega’s
 • De middelen optimaal toekennen, de regels van de bank naleven op het vlak van verdeling van de cliënten en de portefeuilles onder de private bankers om een kwaliteitsvolle opvolging van de cliënten te verzekeren
 • Het aanwezigheidsrooster voor het cliënteel beheren, de back-ups organiseren 
 • Vlot met communiceren met medewerkers, one to ones organiseren, nuttige informatie aan iedereen doorgeven, het jaarlijkse evaluatiegesprek optimaliseren
 • Ervoor zorgen dat alle medewerkers de vereiste beroepskennis bezitten voor de uitoefening van hun functie
 • Ervoor zorgen dat de operationele procedures van de bank (in het bijzonder inzake Compliance) kennen en toepassen
 • De opleidingsbehoeften bepalen in functie van de vereiste vaardigheden, de opleiding op het terrein verzekeren, alsook de begeleiding van nieuwe medewerkers
 • Controle van de taken die aan de medewerkers van het team gedelegeerd worden
 • Een positieve omgeving creëren ten aanzien van de interne controles en de regelgevende en prudentiële verplichtingen van de bank
 • Supervisie en opvolging van de rapporten van MIS, Risk Management, Compliance en Audit
 • Opstellen van budgeten, de kosten opvolgen en P&L analyseren
 • Opbouwen en onderhouden van constructieve relatie tussen zijn/haar team en de andere diensten van de bank

 
Commerciële productie (60%)

 • Proactieve commerciële prospectie op basis van zijn/haar persoonlijke netwerk van professionele en privérelaties en contacten
 • Organisatie van commerciële evenementen en/of systematische deelname aan evenementen die door Puilaetco worden georganiseerd, opvolging van de contacten
 • Nursing en behoud van het bestaande cliënteel; regelmatige contacten met het cliënteel in functie van de door de bank bepaalde normen volgens de omvang van de portefeuilles en ontwikkeling van de businessstroom met het bestaande cliënteel
 • De kennis van de door de bank aangeboden producten en diensten (estate planning, fondsen van derden, kredieten, enz.) onder de cliënten verspreide
   

Kwalificaties

 

 • Hogere opleiding in een economische, financiële of juridische richting (universiteit of hogeschool) of gelijkwaardig door ervaring

Vaardigheden

 

 • Kennis van Microsoft Office
 • Marco-economische kennis
 • Kennis van de portfoliotheorie
 • Kennis van estate planning
 • Objectiviteit
 • Voorkomend
 • Resultaat- en oplossingsgericht
 • Communicatief
 • Overtuigend
 • Besluitvaardig
 • Commercieel ingesteld
 • Kostenbewust
 • Nauwkeurig
 • Risicobewust
 • Autonoom

Talenkennis

 

 • Nederlands: uitstekend 
 • Frans: goed
 • Engels: goed